Algemene voorwaarden voor bestellingen bij Crisp BV


Net zoals bij eten wil je waarschijnlijk ook niet dat een juridische tekst een beetje taai is. Maar soms is dat nu eenmaal nodig. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat je weet waar je aan toe bent als het gaat om jouw bestelling en de levering en betaling daarvan. En dan zijn Voorwaarden wel lekker hoor.

1. Definities

In deze Voorwaarden bedoelen we met:

1.1 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

1.2 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.3 Crisp: de besloten vennootschap Crisp BV, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, België te 2880 Bornem, Klein Mechelen 18C-18D, in het gerechtelijke arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0782.487.716.

1.4 Crisp app: de applicatie van Crisp welke gratis te downloaden is via de App Store van Apple of de Google Play Store.

1.5 Crisp website: https://www.crisp.app

1.6 Jij / je /jouw: een Consument die partij is of betrokken is bij een in artikel 2.1 van deze Voorwaarden genoemde rechtshandeling, of tot wie een in dat artikel genoemde (rechts)handeling is gericht of van wie een als daar bedoeld verzoek afkomstig is.

2. Algemeen en toepassing van deze Voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je iets in onze Crisp app hebt gekocht of van plan bent te gaan kopen en op het gebruik van de Crisp app en/of de Crisp website.

2.2 Mocht je zelf (inkoop)voorwaarden hebben, dan gelden die alleen als we dat samen op papier hebben gezet.

3. Onze overeenkomst

3.1 Het aanbod in de Crisp app met bijbehorende prijzen is een vrijblijvend aanbod. De definitieve overeenkomst komt tot stand door het aanbod zoals weergegeven in je boodschappenmandje in de Crisp app te accepteren. Dit doe je door middel van het plaatsen van je bestelling, waarbij je een betaalverplichting aangaat en deze Voorwaarden accepteert.

3.2 Om producten te kunnen bestellen bij Crisp moet je een account aanmaken en hebben we wat gegevens van je nodig. Let op dat je er zelf voor verantwoordelijk bent dat deze gegevens juist zijn, dat je deze up-to-date houdt en dat deze inloggegevens geheim blijven. Voor het gebruik van je account ben je zelf verantwoordelijk. Dit betekent dat Crisp niet aansprakelijk is voor schade die je oploopt door onbevoegd gebruik van je account. Behalve als wij daar verantwoordelijk voor zijn, natuurlijk.

3.3 We doen ons best om de app altijd up-to-date te houden, maar het kan gebeuren dat bepaalde kenmerken van producten (denk bijvoorbeeld aan prijs, uiterlijk of ingrediënten) niet juist zijn. Aan vergissingen of fouten in het aanbod in de Crisp app of Crisp website is Crisp niet gebonden. Wil je een product toch niet meer hebben? Binnen 14 dagen na ontvangst nemen wij het product, zolang het niet geopend is of als het geen versproduct is, zonder gedoe weer terug.

4. Garantie

4.1. Crisp garandeert dat de door jou bestelde en geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en geschikt zijn voor het doel zoals omschreven in de door Crisp verstrekte informatie over de producten. Crisp garandeert daarnaast dat de producten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en aan andere toepasselijke overheidsvoorschriften.

4.2. Heb je producten ontvangen die je niet hebt besteld? Of voldoen de producten niet aan de overeenkomst? Meld dit dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat je de producten hebt ontvangen, door een e-mail te sturen naar service@crisp.nl. Indien jouw melding naar het oordeel van Crisp gegrond is, zal Crisp binnen een redelijke termijn overgaan tot nakoming door de producten te vervangen of het aankoopbedrag van de producten waarop de melding ziet terug te storten, afhankelijk van wat Crisp kiest.

5. Herroepingsrecht

5.1 Ben je toch niet blij met wat je hebt besteld? Stuur ons een e-mail klantendienst@crisp.app waarin je laat weten dat het product toch niet helemaal is wat je nodig had. Je kunt hiervoor heel makkelijk het formulier voor herroeping uit Bijlage I gebruiken. Dan kun je het, als je Consument bent, binnen veertien dagen na ontvangst naar ons terugsturen (waarbij de retourkosten voor jouw rekening zijn) of (wanneer wij hebben aangegeven de producten te komen ophalen) aan ons overhandigen. Wel fijn als je het even netjes verstuurt of overhandigt, en het liefst in de originele verpakking. We hoeven niet te weten waarom en betalen de prijs die je hebt betaald gewoon aan je terug, binnen veertien dagen nadat wij de producten retour hebben gekregen. Mocht je betaald hebben via maaltijdcheques dan gebeurt de terugbetaling met een shoptegoed indien je je herroepingsrecht 48 uur na de bezorging van je boodschappen inroept. We doen natuurlijk ons uiterste best om je herroeping zo snel mogelijk te verwerken, maar het kan gebeuren dat een terugbetaling pas na 48 uur kan worden verwerkt, in welk geval je terugbetaling met shoptegoed gebeurt.

5.2 Producten zoals zuivel, kaas, vlees, vis, groente, fruit, diepvriesproducten hebben we liever niet bedorven in onze brievenbus. Ook voedsel of drank waarvan de verpakking geopend is geweest, nemen we om evidente redenen (hygiëne) niet terug. Voor deze producten geldt je herroepingsrecht dus niet.

6. Prijzen, verzendkosten en acties

6.1 Je betaalt altijd de prijs die je ziet op het moment dat je bestelt.

6.2 Alle prijzen zijn inclusief btw.

6.3 Prijzen kunnen altijd veranderen. Houd dus de Crisp app in de gaten voor de meest actuele prijs.

6.4 Afhankelijk van het bestelbedrag, het leveradres en het door jouw gekozen tijdslot, kan Crisp voor de levering van een Bestelling verzend- en/of servicekosten in rekening brengen. Deze verzendkosten zijn zichtbaar zodra je een bestelling afrondt.

6.5 Cadeautjes, zoals shoptegoed, kunnen één keer en alleen door jou worden uitgegeven.

6.6 De actieprijzen van aanbiedingen in de Crisp app zijn alleen geldig als de producten op het moment van bestellen (nog) in de aanbieding zijn.

6.7 Aan actieprijzen en aanbiedingen van tijd tot tijd aangeboden door Crisp in de Crisp app, zoals trouwe klanten bezorg korting, kan je geen (permanente) rechten ontlenen.

6.8 Bij sommige acties zit er een limiet op het aantal producten dat je kunt bestellen. Je ziet dat vanzelf terug in je boodschappenmandje.

6.9. Tenzij anders vermeld, geldt voor alle acties dat het aanbod geldig is zolang de voorraad strekt.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1 Je kunt bestellen wanneer je bestelling een waarde heeft van EUR 40 (exclusief verzend- en servicekosten).

7.2 Wij leveren overal in Vlaanderen (met uitzondering van het Brussels gewest). Dat doen we zelf of we laten dit doen door een door ons gekozen vervoerder.

7.3 Wij leveren bij je thuis op het adres dat je bij je bestelling hebt gegeven. In een tijdslot dat jij zelf kiest. En als we vertrekken, laten we je dat weten via een WhatsAppje. Dan kun je onze bezorger live volgen.

7.4 Als je niet thuis bent, proberen we het bij de buren te bezorgen (behalve als je alcohol hebt besteld). Je kunt er ook voor kiezen om het voor je deur te laten zetten, maar houd er dan wel rekening mee dat bederfelijke producten niet lang ongekoeld kunnen blijven. Bovendien neem je op dat moment het risico van de producten over, omdat de levering dan voltooid is. Als de boodschappen onverhoopt verdwenen zijn, dan zal je ze alsnog moeten betalen.

7.5 Zijn je buren ook niet thuis en ben je vergeten aan te geven dat we je bestelling op de stoep mogen zetten, dan nemen we alles weer mee terug. We brengen in dat geval kosten bij je in rekening.

7.6 Wij doen natuurlijk altijd ons best om je boodschappen op tijd te leveren, maar wij kunnen onze levertijden helaas niet garanderen. De tijdvakken voor levering zoals vermeld in de Crisp app, in een (bevestigings)mail of anderszins gecommuniceerd door Crisp zijn dan ook indicatief. Indien het niet lukt om binnen het aan jou gecommuniceerde tijdvak te leveren, laten we je dat zo snel mogelijk weten. Wij zullen dan in overleg met jou een nieuw tijdslot bepalen.

7.7 Ons aanbod is alleen bestemd voor meerderjarigen. Als we alcoholhoudende producten bezorgen, dan kan onze bezorger bij twijfel over je leeftijd om je legitimatie vragen. Je kunt een bestelling met alcoholhoudende producten daarom niet bij je buren laten bezorgen of ergens anders laten neerzetten. Als je niet de vereiste leeftijd hebt of niet thuis bent moet de bezorger je bestelling helaas weer mee terug nemen. We brengen in dat geval kosten bij je in rekening.

7.8 Je kunt kosteloos jouw lege dozen aan Crisp mee terug geven voor recycling. De lege doos wordt daarmee weer eigendom van Crisp.

8. Betaling

8.1 De betaling van de eerste bestelling geschiedt via betalingswijze Bancontact of iDeal. Hierna kun je - als je dat wilt - bestellingen achteraf betalen via domiciliëring of maaltijdcheques. Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen. Indien je hebt gekozen om je bestelling achteraf te betalen met maaltijdcheques zal je een uitnodiging tot betaling ontvangen zo’n 48 uur nadat je boodschappen bij jou zijn bezorgd. Na ontvangst van de uitnodiging tot betaling heb je twee dagen om de betaling af te ronden. Doe je niets dat schrijven we het bedrag af van je rekening via domiciliëring.

8.2 Wijzigingen die na het plaatsen van de bestelling zijn aangebracht worden - behalve als je achteraf betaalt via maaltijdcheques - via domiciliëring afgeschreven of teruggestort nadat de bestelling geleverd is. Betaal je met maaltijdcheques dan gebeurt een eventuele terugbetaling met een shoptegoed indien deze 48 uur nadat je boodschappen zijn geleverd ontstaat. We doen natuurlijk ons uiterste best om een terugbetaling zo snel mogelijk te verwerken, maar het kan gebeuren dat een terugbetaling pas na 48 uur kan worden verwerkt, in welk geval je de terugbetaling in de vorm van shoptegoed ontvangt.

8.3 Totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden blijven alle geleverde producten in eigendom van Crisp.

8.4 Om het bedrag steeds te kunnen afschrijven door middel van domiciliëring dien je er zelf voor te zorgen dat er voldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat. Als de domiciliëring niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens of een andere reden, zullen wij het bedrag opnieuw proberen te incasseren.

8.5 Zorg ervoor dat je betaalt voordat de geldende betaaltermijn is verstreken. Lukt dit niet, dan ben je in verzuim. In dat geval zal je door Crisp kosteloos herinnerd worden om het verschuldigde bedrag te betalen. Indien je na deze herinnering(en) het (volledige) bedrag niet hebt betaald, dan stelt Crisp je per e-mail in gebreke en heb je 15 kalenderdagen om het openstaande bedrag te betalen. Blijft betaling binnen deze termijn uit, dan ben je onderstaande kosten verschuldigd:

8.5.1 verwijlinteresten ten hoogte van de referentie-intrestvoet, vermeerderd met 8 procentpunten, zoals beoogd in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand. Deze interesten worden berekend op het nog openstaande bedrag, en

8.5.2 een forfaitaire vergoeding, waarbij je kosten in rekening wordt gebracht, welke hoogte bepaald wordt aan de hand van Boek XIX “Schulden van de consument” opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht”.

9. Vastlegging van de overeenkomst

9.1 Wij slaan je bestelling en de ingevoerde bestelgegevens op in onze database. Wij sturen je per e-mail een bestelbevestiging toe waarin al je bestelgegevens staan. Ook heb je via jouw account altijd toegang tot de door jou geplaatste bestellingen.

10. De Crisp app, intellectuele eigendomsrechten en jouw privacy

10.1 Door de Crisp app te downloaden verkrijg je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Crisp app te gebruiken op je telefoon of tablet. De Crisp app en de daarop aangeboden producten en diensten kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Je hebt steeds het recht om het gebruik van de Crisp app stop te zetten.

10.2 Alle intellectuele eigendomsrechten van Crisp, waaronder bijvoorbeeld de Crisp app, Crisp website, of social media accounts van Crisp, verpakkingen, logo’s, teksten, slogans, recepten, foto’s en filmpjes liggen bij Crisp of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten of delen daarvan zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te reproduceren en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

10.3 Het is ook niet toegestaan om:

10.3.1 (een gedeelte van) de inhoud van onze Crisp app en/of Crisp website op te vragen en te hergebruiken en/of (delen van) de inhoud van de Crisp app en/of de Crisp website herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken; en/of

10.3.2 soft- of hardware tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op door Crisp toegankelijk gemaakte informatie over te nemen, te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere vergelijkbare wijze te gebruiken.

10.4 Jouw privacy is belangrijk voor ons. In onze onze privacyverklaring lees je welke gegevens we verwerken, voor welke doeleinden en wat jouw rechten zijn.

10.5 Crisp heeft het recht om je Crisp-account tijdelijk of blijvend te blokkeren of te verwijderen als je misbruik maakt van de Crisp app of onze diensten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1 Op deze algemene voorwaarden en overeenkomsten tussen de klant en Crisp is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is de bevoegde rechter van de rechtbanken te Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van deze geschillen.

11.2 Artikel 10.1 doet geen afbreuk aan regels inzake consumentenbescherming die van toepassing zouden zijn voor een klant.

12. Diversen

12.1 Wanneer één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig zijn, blijven de Voorwaarden op de overige punten geldig. Waar de bepalingen ongeldig zijn, gelden de wettelijke voorschriften.

12.2 We kunnen deze Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan dan in zodra ze op de Crisp website en/of Crisp app zijn geplaatst en je een nieuwe bestelling bij Crisp plaatst.

13 Contact

13.1 Heb je een vraag? Onze klantendienst is bereikbaar via klantendienst@crisp.app. Je kunt ons via de app ook een bericht sturen via WhatsApp.

13.2 Mochten we niet tot een oplossing komen, heb je ook steeds het recht klachten te richten aan de consumentenombudsdienst (e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be; https://www.consumentenombudsdienst.be).

Bijlage I

Modelformulier voor herroeping
*Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.*

Aan:

Crisp BV

Klein Mechelen 18C-18D

2880 Bornem

Vlaams Gewest, België

E-mailadres: klantendienst@crisp.app

Ik/Wij* deel/delen* jou hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:*

de verrichting van de volgende dienst:*

herroep/herroepen*.

Besteld/ontvangen* op (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten):

Naam Consument(en):

Adres Consument(en):

Handtekening Consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.